"آرمان تأمین بهسو"
"از: مهندس هومن صفی زاده"
"مأخذ: Valsteam ADCA"

با توجه به افزایش هزینه های تولید انرژی، دانستن روشهای بهینه سازی مصرف و استفاده از راهکارهای جدید در ذخیره سازی انواع انرژی های تولیدی، از مهمترین نکات مورد توجه مدیران، مهندسین و کارشناسان فعال در صنایع کشور می باشد. نظر به استفاده گسترده از بخار، به عنوان پرکاربردترین سیال حامل انرژی، شرکت آرمان تامین بهسو، با اجرای پروژه های موفق و انحصاری در مجتمع های بزرگ صنعتی نظیر پتروشیمی، پالایشگاه ها، کارخانجات و ... تصمیم به انتقال دانش و تکنولوژی روز در قالب مقالات تخصصی و آموزشی در زمینه سیستم های بخار و کندانس نموده است که به صورت پیوسته در این نشریه ارائه می گردد.  

سیستم های گرمایشی بخار
در سال های اخیر، خانه ها و ساختمان های کوچک تمایل کمتری به نصب سیستم های گرمایشی بخار نشان داده اند، در عوض ساختمان های بزرگ و کار خانه های صنعتی همچنان در زمره بزرگترین مصرف کننده های بخار هستند. ما در اینجا قصد بیان مزیت های بخار نسبت به آب گرم ، هوای گرم فشرده در انتقال حرارت را نداریم و فقط به این نکته اکتفا می کنیم که انتخاب نوع رسانه گرمایشی برای هر سیستم حرارتی مساله ای به شدت حیاتی است و هزینه ناشی از عدم انجام محاسبات دقیق ، پیش از انتخاب نوع ( رسانه گرمایشی ) معمولاً بسیار زیاد است.
ارکان اصلی یک سیستم بخار عبارت است از:

  • روش تولید بخار(بویلر)
  • روش انتقال بخار به محل های مصرف ( خطوط انتقال و کنترل)
  • تجهیزاتی برای استفاده از حرارت بخار به صورت بهینه ( به طور مثال هیتر ها)

امروزه انواع گوناگونی از سیستم های بخار در دست استفاده اند و دسته بندی این سیستم ها بر اساس یک معیار کلی کمی دشوار است، اما شاید بتوان تمام انواع سیستم های بخار را به دو نوع سیستم های بخار یک خطی و سیستم های بخار دو خطی تقسیم کرد.
در نوع یک خطی سیستم بخار، بخار و کندانس در یک خط اصلی جریان می یابند و...

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید