"آرمان تأمین بهسو"
"از: مهندس امیر عشوری"
"مأخذ: Valsteam ADCA"

امروزه بسته به نوع کاربری مورد نظر از سیستم های گرمایشی و محل استفاده آن، انتخاب این تجهیزات متفاوت می باشد. همچنین این عوامل باعث تغییر در تجهیزات جانبی آن ها نیز می شود. تله های بخار، شیرهای کنترلی برخی از این تجهیزات می باشند که عدم آشنایی و انتخاب صحیح آن ها از راندمان سیستم کاسته و باعث بروز برخی مشکلات در سیستم می گردد.

در قسمت اول این مقاله ضمن معرفی کویل های گرمایی به معرفی راهکارهای عملی جهت استفاده صحیح و بهینه این تجهیزات اشاره خواهد شد. سپس در قسمت دوم به چگونگی محاسبه گرمای خروجی رادیاتورها بر حسب EDR و استفاده از ضرایب تصحیح آن خواهیم پرداخت و در دوقسمت پایانی نیز، نحوه عملکرد کنوکتور و انتخاب صحیح تله بخار در یونیت هیترها به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت...

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید