Arman Tamin Behso Commercial Services

شرکت آرمان تامین بهسو با بهره گیری از کوله باری تجربه در امور بازرگانی از دیرباز تاکنون در خدمت رسانی به کارخانجات صنعتی و غیر صنعتی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و ... تلاش نموده است.

در کشور بزرگ و وسیع ایران با تنوع زیست محیطی و برخوردار از امکانات طبیعی ( معادن، نفت و ...) صنایع نقش فعال و حیاتی داشته و دارد. طراحی، نصب، راه اندازی نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی این صنایع (از ساختمانهای مسکونی تا بزرگترین مجتمع های پتروشیمی ...) بدون پشتیبانی بازرگانی و تامین لجستیگی امکان پذیر نمی باشد.

Arman Tamin Behso Commercial Servicesمشتریان عمده و اصلی و بالقوه ما عبارتند از:

- وزارت نفت و کلیه پالایشگاه ها و پتروشیمی ها

- نیروگاه های برق

- صنایع و کارخانجات

- سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی

- کارخانجات دارویی و مواد غذایی

- وزارت صنایع و معادن


Arman Tamin Behso Exclusive Representative of Valsteam ADCA in Iranشایان ذکر است با ر نظر گرفتن حساسیت ایجاد شده در بین مشاوران و پیمانکاران محترم جهت استفاده از سیستم های مطمئن و ماندگار و برجای نهادن پروژه های خوش نام برای این شرکت و با توجه به تقویت دید تخصصی مدیران ارشد کارخانجات و مجموعه های معظم در جایگزینی سیستم های مطرح به جای سیستم های فرسوده، بستری وسیع و متنوع را برای ارائه خدمات ایجاد نموده است.